Almennir Skilmálar

Almennir Skilmálar

Almennt

Eftirfarandi skilmálar gilda um kaup á vöru eða þjónustu í gegnum vefinn www.myshop.is. Skilmálar þessir eru samþykktir með staðfestingu á kaupum af www.myshop.is og eru grunnurinn að viðskiptunum. Öll viðskipti sem koma til með að eiga sér stað fyrir milligöngu www.myshop.is gilda þau landslög sem eiga við hverju sinni.
Kaupandi, samkvæmt skilmálum þessum, er einstaklingur sem kaupir vöru eða þjónustu fyrir milligöngu myshop.is utan atvinnustarfsemi.
Seljandi, samkvæmt skilmálum þessum, er sá aðili sem býður vöru eða þjónustu til sölu í gegnum www.myshop.is.

Myshop.is, sem rekið er af vinnuskiptum ehf., er umboðsaðili í þeim viðskiptum sem um ræðir. Vinnuskipti ehf. er til heimilis á Laugavegi 176, 105 Reykjavík, kennitala félagsins er 6206171800.

Ábyrgðir

 • Söluaðilar bera alfarið ábyrgð á gæðum þeirra vara og þjónustu sem þeir selja í gegnum www.myshop.is og ber kaupanda að leita úrlausnar sinna mála til söluaðila.
 • Tveggja ára lögbundin ábyrgð er á framleiðslugalla raftækja. Ábyrgð á galla er ávallt í höndum söluaðila viðkomandi vöru.
 • Ábyrgð á rafhlöðum er 6 mánuðir.
 • Ábyrgð á raftækjum sem seld eru til fyrirtækja er 1 ár.

Skilaréttur

 • Hafi vara verið keypt á www.myshop.is og ekki afhent hefur viðskiptavinur ávallt rétt á að hætta við kaupin gegn endurgreiðslu.   
 • Eftir að vara er afhent hefur kaupandi 14 daga til að skila ógallaðri vöru gegn endurgreiðslu. Vara skal vera ónotuð og í upprunalegum umbúðum. Sýna þarf fram á að varan sé keypt í gegnum www.myshop.is með framvísun greiðslukvittunar. Greiðslukvittun er hægt að nálgast inni á þínu svæði á www.myshop.is.
 • Hægt er að skila ógallaðri og ónotaðri vöru í 2 mánuði frá kaupum gegn inneign www.myshop.is. Framvísa þarf greiðslukvittun.
 • Ekki er hægt að skila veitingum eða matvöru.

Verslunarskilmálar

Þær upplýsingar um vöru eða þjónustu sem í boði eru á Myshop.is eru settar fram í samræmi við fyrirliggjandi gögn og upplýsingar frá Seljanda og ber Seljandi alla ábyrgð á gæðum vörunnar eða þjónustunnar. Ef af einhverjum ástæðum fáist vara eða þjónusta, sem keypt hefur verið í gegnum www.myshop.is, ekki afhent vegna vanefna Seljanda þá er Kaupanda heimlt að krefja Seljanda um endurgreiðslu. Einnig ef gæði vörunnar eða þjónustunnar eru ekki eins og sett hefur verið fram af seljanda getur Kaupandi leitast úrbóta úr hendi Seljanda.

Skilmálar þessir ákvarðast af Myshop.is og koma fram á vefsíðunni www.myshop.is sem og á fylgiskjölum kvittunar. Myshop.is vekur sérstaka athygli á því að þessir skilmálar gilda einungis um viðskipti Kaupanda við Myshop.is. Um viðskipti Kaupanda við Seljanda kunna að gilda aðrir skilmálar, settir af Seljanda, eða Seljanda og Kaupanda í sameiningu, sem munu þá liggja til grundvallar ef deilur eða ágreiningur rís vegna þeirra viðskipta.

Ef keypt er ávísun (kvittun fyrir kaupum) í gegnum www.myshop.is, sem veitir Kaupanda rétt til þess að fá afhenda þá vöru eða þjónustu sem ávísunin (kvittun fyrir kaupunum) vísar til, ber Myshop.is enga ábyrgð á gæðum þeirra vöru eða þjónustu. Þá er farið eftir þeim reglum og skilmálum sem gilda á milli Kaupanda og Seljanda.

Ef Kaupandi fær ekki afgreidda þá vöru eða þjónustu sem hin keypta ávísun veitir honum tilkall til innan þeirra tímamarka sem fram koma á Myshop.is sem og á ávísun, á Kaupandi rétt á endurgreiðslu.

Ef það kemur fram galli í þeirri ávísun sem Myshop.is selur þá, ef galli er tilkominn vegna einhvers sem rekja má til Myshop.is, rekstaraðila síðunnar eða aðila á hans vegum, þá á Kaupandi rétt á að fá bætt úr gallanum í samræmi við almennar reglur sem gilda um þau viðskipti. Kaupandi skal upplýstur um alla galla innan 3 daga frá móttöku keyptrar ávísunar og mun Myshop.is upplýsa Kaupanda um úrbætur vegna gallans innan 30 daga frá því að kaup eiga sér stað.

Verð og upplýsingar

Öll verð sem birtast á www.myshop.is koma frá Seljanda og innihalda öll virðisaukaskatt. Myshop.is er í einstaka tilfellum heimilt að breyta verði vöru eða þjónustu og þá aðeins til lækkunar. Myshop.is áskilur sér allan rétt til að breyta tilboðum eða taka tilteknar vörur eða vöruflokka úr sölu. Slíkt getur t.d. gerst vegna rangra upplýsinga frá Seljanda eða annarra utanaðkomandi þátta sem Myshop.is hefur ekki stjórn yfir.

Öll verð á vefsíðunni og útsendum póstum eru birt með fyrirvara um innsláttarvillur, prentvillur og myndvillur.

Trúnaðarupplýsingar

Myshop.is heitir Kaupanda fullum trúnaði um allar þær upplýsingar sem Kaupandi gefur upp í tengslum við viðskiptin. Um meðferð allra persónuupplýsinga fer í samræmi við lög nr. 90/2018 um persónuvernd. Persónuupplýsingar eru geymdar í gagnagrunni Myshop.is. Aðeins eigendur og umsjónaraðilar vefsins hafa aðgang að þeim og utan þess sem krafist er til að koma á viðskiptum milli söluaðila og viðskiptavina síðunnar eru þær aldrei veittar þriðja aðila.

Kortaupplýsingar sem veittar eru frá Kaupanda við viðskipti á www.myshop.is eru dulkóðaðar og notast er við greiðslukerfi Borgun. Við staðfestingu á kaupum á ww.myshop.is er heimild fengin fyrir samsvarandi upphæð.

Meðferð gagna Myshop.is

Vefsíða Myshop.is og gagnagrunnur eru einungis til einkanota. Aðeins má nota upplýsingar af vefsíðunni til persónulegra nota en ekki í viðskiptalegum tilgangi.

Óheimilt er, án skriflegs leyfis Vinnuskipta ehf, að:

 • Afrita, breyta, dreifa, leigja, lána, selja, markaðssetja, gefa út eða framleiða efni sem byggir á gagnagrunni Myshop.is.
 • Vendismíða, afkóða eða á annan hátt reyna að komast að frumkóða Myshop.is.
 • Nota gagnagrunn Myshop.is á þann hátt að veittur sé aðgangur að fjöldaniðurhali að upplýsingum úr grunninum, þ.m.t. tölulegum upplýsingum og myndum.
 • Nota gagnagrunn Myshop.is að hluta eða í heild, til samnýtingar með vörum og/eða forritum.
 • Nota upplýsingar af vefsíðu Myshop.is til að útbúa gagnagrunna.

Lög og varnarþing

Rísi ágreiningur milli aðila um efni þessara skilmála eða vegna brota á þeim má bera viðkomandi mál undir Kærunefnd þjónustu og lausafjárkaupa hjá Neytendastofu. Ef allt þrýtur er heimilt að reka mál vegna þessa fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur skv. ákvæðum laga nr. 91/1991.

Annað

Myshop.is áskilur sér fullan rétt til að breyta ákvæðum þessara skilmála, ef til þess kemur verður kaupanda eða skráðum notenda tilkynnt um það. Útsending nýrra skilmála til kaupanda eða skráðum notanda og/eða birting á vefsíðu myshop.is telst nægileg tilkynning. Litið er svo á að kaupandi eða skráður notandi hafi samþykkt breytinguna ef hann kaupir vöru eða þjónustu eftir að tilkynning um breytingu hefur verið gefin út.

Síðast uppfært 14. Febrúar.  2020

Scroll to Top